Ofte er det ingen kjent årsak til spontanaborter, men alder, alkoholinntak og nattarbeid øker risikoen. (Foto: Roman Samborskyi / Shutterstock / NTB scanpix)
Ofte er det ingen kjent årsak til spontanaborter, men alder, alkoholinntak og nattarbeid øker risikoen. (Foto: Roman Samborskyi / Shutterstock / NTB scanpix)

Gravide som jobber om natten rammes oftere av spontanabort

To eller flere nattevakter i uken øker risikoen for spontanabort, viser ny forskning.

Nattarbeid har lenge blitt mistenkt for å øke risikoen for at gravide kvinner spontanaborterer.

Nå blir mistanken styrket i en ny dansk studie: Kvinner som har to eller flere nattevakter i uken, aborterer oftere etter 8. graviditetsuke, viser studien.

– Det tyder på at nattarbeid har en akutt effekt på graviditeten. Også gravide som skifter mellom dag- og nattarbeid, er utsatt, sier en av forskerne som står bak studien, Paula Hammer, som er doktorgradsstudent ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Danmark.

Jo flere nattevakter en gravid kvinne har på rad, desto høyere er risikoen, viser studien, som nettopp er publisert i tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine.

30 prosents økt risiko

Tidligere forskning har også funnet sammenheng mellom nattarbeid og risiko for spontanabort. Men hittil har ikke forskerne visst hvor mange nattevakter som skal til for at risikoen stiger.

Ifølge den nye studien stiger risikoen ved to eller flere nattevakter i uken.

Forskerne har hatt tilgang til et landsdekkende register med opplysninger om når 22 744 gravide kvinner har vært på jobb i som sykepleiere eller leger.

Forskerne hadde også opplysninger om hvilke kvinner som aborterte mellom 8. og 21. graviditetsuke.

Resultatet: Kvinner som arbeidet om natten to eller flere ganger i uken, hadde 30 prosent høyere risiko for å abortere.

Det svarer til 1,3 flere aborter blant 100 kvinner som har nattevakt to eller flere ganger i uken.

– 30 prosent er veldig mye

Anne-Marie Nybo Andersen, som er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, har forsket på årsakene til spontanaborter i mange år.

– 30 prosent er veldig mye. Det er dessuten en stor økning i risikoen for noe som allerede er ganske vanlig, sier Andersen, som ikke har vært involvert i den nye studien.

Omkring 10 prosent av alle gravide kvinner opplever spontanabort mellom 8. og 21. uke, opplyser Andersen. Jo eldre kvinnen er, desto høyere er risikoen. Alkohol i de første ukene av graviditeten, tunge løft, uhell og nattarbeid er andre kjente risikofaktorer.

Melatonin kan være forklaringen

Paula Hammer og kollegene hennes antar at den forstyrrede døgnrytmen som nattarbeid fører med seg, får risikoen til å stige.

Hypotesen er at et hormon som kalles melatonin, spiller en rolle.

Melatonin kalles også «søvnhormonet» fordi det regulerer døgnrytmen vår.

Om natten, når det er mørkt, produserer vi mer melatonin enn i dagslys, forklarer Hammer.

– Morkakens utvikling ser ut til å være regulert av melatonin, så vi antar at den økte risikoen for spontanabort kan skyldes endringer i melatoninproduksjon, sier hun.

– Det er imidlertid fortsatt mye vi ikke vet om melatonin, døgnrytme og graviditet. Det er en veldig kompleks regulering, og det er mange ulike hormoner innblandet.

Tidsmessig sammenheng styrker mistanken

I den typen studie Hammer og kollegene har gjennomført, er det umulig å utelukke andre faktorer på en helt sikker måte.

Man kan forestille seg at kvinner som arbeider om natten, har en mer usunn livsstil.

Men studien finner en tidsmessig sammenheng – en økt risiko for spontan abort en uke etter to eller flere nattevakter. Derfor er det sannsynlig at det er nattarbeidet som er årsaken, sier Hammer.

Anne-Marie Nybo Andersen sier:

– Styrken ved studien er forskerne har så presise data at de kan spore akkurat når kvinnene har hatt nattevakter og når spontanaborten har skjedd.

– Det er et sterkt funn. Hvis de fant en høyere risiko to måneder senere, ville det være noe helt annet.

Loddtrekningsstudie er umulig

Funnet må også gjentas av andre forskere før man kan være sikker.

For selv om mye tyder på en årsakssammenheng, kan ikke forskerne utelukke at kvinner som arbeider om natten, går mer på jobben, løfter tyngre eller på andre vis har hardere arbeid enn kvinner som arbeider om dagen.

Hvis det er tilfellet, kan det være årsaken.

– Hvis vi skulle påvise en sikker årsakssammenheng, måtte vi trekke lodd blant gravide kvinner og si at noen av dem skal arbeide om natten, mens andre ikke skal gjøre det, sier professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

– Men det kommer vi aldri til å gjøre, for det ville være uetisk, fortsetter Garde, som er medforfatter på studien.

Resultatet må gjentas av andre

Paula Hammer, Anne Helene Garde og kolleger publiserte nylig en studie som finner en sammenheng mellom nattarbeid og svangerskapsforgiftning. Der framgår det at risikoen for svangerskapsforgiftninger stiger desto flere nattevakter gravide har på rad.

De to studiene er en del av et større forskningsprosjekt om nattarbeid og graviditet.

Prosjektet er gjennomført av forskere fra blant annet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen med det danske Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

– Når de endelige resultatene foreligger, vil Arbejdstilsynet i dialog med NFA foreta en faglig vurdering av hvordan de nye funnene skal formidles, sier Garde.

Anne-Marie Nybo Andersen mener at sammenhengen mellom antallet nattevakter og spontan abort må gjentas i flere studier før man begynner å lage nye regler eller anbefalinger til gravide om hvor mange nattevakter de maksimalt bør ta:

– Man skal aldri på bakgrunn av en enkelt studie komme med store løftede pekefingre om hva man skal gjøre. Men studien kan bidra i vurderinger omkring hvor mye gravide bør arbeide om natten, sier hun.

Referanse:

L.M. Begtrup mfl: «Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study», Occupational & Environmental Medicine, March 2019. doi: 10.1136/oemed-2018-105592

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS