Dagens unge i Europa kan regne med å jobbe mye lenger enn foreldrene sine. Lengst blir arbeidslivet i land som Island, Sverige og Norge. På kartet ser du hvor mange år statistikerne tror at dagens 15-åringer kommer til å være i arbeidslivet.
Dagens unge i Europa kan regne med å jobbe mye lenger enn foreldrene sine. Lengst blir arbeidslivet i land som Island, Sverige og Norge. På kartet ser du hvor mange år statistikerne tror at dagens 15-åringer kommer til å være i arbeidslivet.

En norsk 15-åring må regne med å jobbe i 40 år

EUs statistikere har prøvd å finne ut hvor lenge en som er ung i dag, trolig vil gå på jobb.

Arbeidslivet for dagens unge blir lengst i Island (46 år), Sveits (43 år) Sverige (42 år), Nederland (41 år) og Norge (40 år).

Det blir kortest i Tyrkia (29 år) og Italia (32 år).

Flere eldre og færre unge

Dagens unge kan måtte jobbe mye lenger enn foreldrene sine.

Bare slik vil det antakelig bli mulig for land i Europa og resten av verden, å betale for pensjoner og helsetjenester til framtidens mange eldre.

Samtidig hører det med at dagens barn og unge ganske sikkert kommer til å leve en god del lenger enn dagens voksne. Mange kan bli 90 og 100 år gamle.

Det gir mulighet til å tilbringe flere år i arbeidslivet.

Har økt mye siden år 2000

EU-statistikernes har forsøkt å kikke inn i arbeidslivets krystallkule.

Kikkingen er basert på mye data fra europeiske land, både medlemsland og ikke-medlemsland som Norge. Finske forskere har lagt til rette for at EUs statistikkontor Eurostat har kunnet gjøre disse beregningene.

Utgangspunktet er altså en person som i dag er 15 år gammel. Og hvor lenge hun eller han kan forventes å være i arbeidslivet, enten som arbeidstager eller som arbeidsledig.

Bare siden år 2000 har forventet arbeidstid økt med 3,3 år.

I år 2018 kunne en 15-åring i Europa dermed regne med å tilbringe i gjennomsnitt 36,2 år i arbeidslivet.

I Norge må en som er 15 år i dag, regne med å gå på jobb i 40 år.
I Norge må en som er 15 år i dag, regne med å gå på jobb i 40 år.

Forskjellen kvinner og menn

En 15 år gammel europeisk jente kan i gjennomsnitt regne med å slippe unna med 4,9 færre år i arbeidslivet enn en gutt på samme alder.

I Norge er forskjellen mellom kjønnene mindre – om lag to og et halvt år.

Størst forventet forskjell i arbeidstid mellom kvinner og menn er det i Tyrkia, med 20 år. Tyrkiske kvinner får ifølge statistikerne et arbeidsliv som blir omtrent halvparten så langvarig som norske kvinner.

Latvia er det eneste landet i Europa der kvinner kan forvente å jobbe lenger enn menn.

Tallene er bare deskriptive

EU-statistikerne ser forøvrig at dette kjønnsgapet i arbeidslivet, sakte men sikkert er i ferd med å bli mindre.

Det var på mer enn 7 år i 2000. Nå er det altså så vidt under 5 år.

En vanlig misforståelse med disse tallene er at de forteller hvor lenge en person jobbe i framtiden.

Derfor gjør Eurostat oppmerksom på at tallene bare er deskriptive, de beskriver noe statistikerne tror vil skje. De forteller ikke om noe EU eller andre mener at må skje.

Kilde:

Statista: «How Long Will Europeans Work For?», 22. November 2019. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS