Saken er produsert og finansiert av Norges forskningsråd

Sliter med dårlig samvittighet

Mange leger og sykepleiere opplever en konstant spenning mellom omsorgshensyn til den enkelte pasient og krav om budsjettbalanse og høy pasientgjennomstrømming.
27.9 2010 05:00


Medisinskfaglige begrunnelser blir omtalt som langt viktigere enn hva ledelse og helsepolitikere måtte mene.

Leger og sykepleiere har en forpliktelse til å yte best mulig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til sine pasienter.

Samtidig møter de krav fra sykehusledelsen om å bidra til at budsjettet overholdes, at kostnader kuttes og at pasienter på venteliste får hjelp så raskt som mulig.

– Mange av de vi har snakket med beskriver en vanskelig hverdag preget av dårlig samvittighet og en konstant følelse av ikke å strekke til.

– Dette er ofte verre for de yngre og mindre erfarne legene og sykepleierne, forteller Per Nortvedt, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Pasienten først

Så, hvordan prioriterer helsearbeiderne når de må gjøre vanskelige valg i hverdagen?

Nortvedt leder et prosjekt der 21 sykepleiere og leger ved sykehus i Oslo-området blitt intervjuet.

De forteller om hvordan de prioriterer mellom ulike pasientgrupper og pårørende, hvorvidt nærhet til pasientene påvirker prioriteringene, hvordan de forholder seg til helsepolitikere og ledelsens retningslinjer og hvordan det oppleves å måtte prioritere.

De foreløpige resultatene viser at både leger og sykepleiere har en innstilling om at pasienten kommer først. I den grad leger og sykepleiere mener dette kommer i konflikt med sykehusledelse og overordnede prioriteringer, forsvarer de den enkelte pasient.

Medisinske avgjørelser


Helge Skirbekk.

Det aller tydeligste funnet er at både leger og sykepleiere mener beslutningene de gjør ikke handler om prioriteringer, men om medisinske avgjørelser, forteller sosiolog Helge Skirbekk som er postdoktor ved prosjektet.

– Å gjøre riktig valg ut fra medisinskfaglige begrunnelser, blir omtalt som langt viktigere enn hva ledelse og helsepolitikere måtte mene. Flere leger omtalte dette som den viktigste siden ved deres yrkesetikk, for eksempel gjennom uttrykk som «å gjøre en forskjell for pasientene», sier Skirbekk.

I praksis innebærer dette for eksempel at helsearbeidere ikke gir dyr og komplisert behandling til pasienter som ikke tåler det, eller som sannsynligvis ikke vil ha noen glede av behandlingen etterpå.

Flere leger i studien nevner også den medisinskfaglige normen som en grunn til ikke å bruke for mye tid på å prate med pasientene.

Struktur på «akutten»

– Mange leger oppfattet pasientkontakt utover det som var nødvendig for å kunne diagnostisere riktig og foreskrive riktig behandling, som sykepleierens rolle.

– Mange hadde riktignok et ønske om å tilbringe mer tid med pasientene, men pasientkontakten ble ikke oppfattet som viktig for legens rolle i behandlingen, forklarer Skirbekk.

Sykepleiere på sin side prioriterte oftere pasienter med behov for omsorg, men med mindre alvorlige medisinske behov. Studien viser også at utfordringen ved akuttmottak i hovedsak er prioriteringer mellom enkeltpasienter heller enn mellom pasienter og overordnede krav.

Ett av tiltakene ved akuttmottaket ved det ene sykehuset i studien har vært å lage et mer strukturert system for prioritering. Det innebærer at pasientene blir tildelt «merkelapper» etter medisinsk hastegrad.

– Det kan likevel oppleves som vanskelig å måtte gå fra en pasient som er veldig fortvilet, til fordel for en som det haster mer med, sier Per Nortvedt.

Hverdagsforskning


Per Nortvedt.

Nortvedt påpeker at denne typen undersøkelser setter søkelys på områder av helsepersonells og pasienters hverdag som vi har lite systematisk og detaljert kunnskap om.

– Vi har retningslinjer for prioritering og et nasjonalt råd for prioritering, men vi vet lite om hvordan retningslinjene brukes i praksis.

– Vi vet også lite om hvordan helsepersonell faktisk prioriterer og hvilke verdier de legger vekt på, sier han.

Lenke:

Forskningsrådets program Helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG), les også prosjektbeskrivelse her.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord

Siste fra forskningsmiljøene

Norges forskningsråd

For et tiår siden skulle nesten alle norske kommuner jobbe med omdømmebygging. Forskere har sjekket hvordan det gikk.

Universitetet i Bergen

Har du sprøyteskrekk? Da er det gode nyheter at vaksine med nesespray gir like god beskyttelse mot influensa som sprøytevaksine.

Universitetet i Oslo

Øst-ukrainerne snakker russisk og deler historie med russerne. Men etter at Russland gikk til angrep, ble innbyggerne ved grensen tvunget til å spørre seg selv: Hvem er vi, egentlig?

Siste fra forskningsmiljøene

Høgskolen i Oslo og Akershus

En ny norsk studie viser nå det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter. 

Vestlandsforsking

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Universitetet i Oslo

På Öland i Sverige lever to arter av fluesnapper sammen på et forholdsvis lite område. Det resulterer i at svarthvit fluesnapper og halsbåndfluesnapper ofte parer seg på tvers av artsgrensene.

I de siste 20 åra har Erling Thom tatt seg betalt for å forske på alternative helseprodukter. Han finner nesten alltid ut at de hjelper. forskning.no har gått forskningen hans etter i sømmene.

Foreldre, spesiell mødre, bør få opplæring i hvordan de oppdrar barna sine, slik at de ikke blir umoralske tyranner på fotballbanen, konkluderer en ny studie. Dårlig sportsånd må bekjempes tidlig, for moral og doping henger sammen, forteller forsker.