Erik Bruce i Nordea Markets viser at Norges Bank nå legger mer vekt på arbeidsledigheten som SSB rapporterer enn før. Den viser høyere arbeidsledighet enn NAVs tall som viser registrerte arbeidsledige.

Arbeidsledigheten er høyere enn Nav rapporterer

Norges Bank setter nå mer lit til at arbeidsledigheten er høyere enn Nav hevder. I det siste har tallene mellom SSB og Nav spriket mer enn vanlig, men sentralbanken vet ikke hva avviket skyldes. – Urovekkende, mener sjefanalytiker i Nordea Markets.  

3.3 2017 04:00

Sentralbanken legger to ulike mål for arbeidsledighet til grunn for sin rentepolitikk. Mens Nav rapporterer at registrert ledighet er på 3,2 prosent, viser SSBs tall at arbeidsledigheten reelt sett er langt høyere.

Fordi tallene nå spriker mer enn før, legger Norges Bank mer vekt på AKU-undersøkelsen fra SSB enn tidligere, melder Dagens Næringsliv.


Visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank. (Foto: Norges Bank)

Men visesentralbanksjef Egil Matsen innrømte denne uken at banken ennå ikke har klart å sette fingeren på årsaken til det store avviket.

– Det er urovekkende at man ikke vet bedre hva dette avviket skyldes, uttalte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets nylig under fremleggelsen av Norges Bank Watch-rapporten på BI. Han er medforfatter av rapporten.

I rapporten Norges Bank Watch 2017 retter fremtredende økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom året som er gått.

Fanger opp mer?

Den såkalte Arbeidskraftundersøkelsen viser at 4,4 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. Den baserer seg på intervjuer blant et utvalg av 20 000 personer som gjennomføres av SSB.

Ifølge Dagens Næringsliv inkluderer den også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrer seg som ledige hos Nav.

TV2 har i en rekke kritiske reportasjer regnet seg frem til at den reelle arbeidsledigheten i Norge er på 7,8 prosent

Som hovedregel legger Norges Bank til grunn den registrerte ledigheten i beregningen av produksjonsgapet, altså hvor langt økonomien er fra sitt antatt fulle potensiale.

– Når usikkerheten begynner å øke vedvarende er det naturlig å lure på om den fanger opp noe den registrerte ledigheten ikke fanger opp, sa Bruce

Savner drøfting av usikkerhet


Sjefanalytiker i Nordea Markets mener det er urovekkende at Norges Bank forklarer spriket i arbeidsledighet dårlig. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Bruce antydet at flere enn før som har mistet jobben, kanskje velger å ta videreutdanning eller være hjemme lenger med små barn, under presentasjonen på BI tirsdag. Mange nyutdannede som ikke har krav på arbeidsledighetstrygd melder seg heller ikke ledige. 

Men Eric Bruce viste også til at AKU-tallene har mye statistisk støy og pleier å sprike mye. Bruce savner presisering og drøfting av usikkerheten rundt spriket mellom tallene for arbeidsledighet fra Norges Banks side.

Produksjonsgapet er en av faktorene som Norges Bank legger til grunn når de skal vurdere å sette opp eller ned styringsrenten. 

Rapporten Norges Bank Watch 2017 er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Referanse:

Erik Bruce, Tommy Sveen: Norges Bank Watch 2017. 28. februar 2017.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Politikerne i Danmark tar ikke hensyn til at flere dør når fartsgrensene heves, mener frustrerte trafikkforskere.

Spør en forsker:

Diskusjoner kan ende med at stemningen har blitt dårligere, men ingen har blitt klokere. Men når vi legger frem våre fantastiske argumenter, hvorfor overbeviser det ikke andre?