SSB la i forrige uke frem tallene som viste at det i desember var 122.000 arbeidsledige, som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Dramatisk fall i antall unge i arbeid

Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. 

28.2 2017 09:16

I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover. For nordmenn under 25 år er fallet dramatisk, skriver Dagens Næringsliv.

Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.

I 2016 var 55 prosent av personene mellom 15 og 24 år i arbeidsstyrken, den samme andelen som fra 1993 til 1995. På slutten av 90-tallet kom det imidlertid en oppgang som førte til at flere unge kom seg inn i arbeidsmarkedet.

–Man kan ikke ta for gitt at det samme vil skje igjen. På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst. Det ble et veldig gunstig arbeidsmarked utover på 90-tallet, sier forsker Jon Erik Dølvik ved forskningsinstituttet Fafo. Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris, -investeringer og -inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.

– Denne gangen trengs det kraftigere innsats for å bidra til å løfte kompetansen til dem som er mest utsatt for å falle ut eller allerede har falt ut, sier han.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Politikerne i Danmark tar ikke hensyn til at flere dør når fartsgrensene heves, mener frustrerte trafikkforskere.