HPV-vaksinen gir ingen alvorlige bivirkninger

Det viser analyser av rundt en million jenter i Sverige og Danmark.
21.10 2013 05:00


 

Forskere har sett på helseregistrene til over 300 000 HPV-vaksinerte og sammenlignet dem med rundt 700 000 ikke-vaksinerte jenter født mellom 1988 og 2000 i både Sverige og Danmark.

Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe svært vanlige, seksuelt overførbare virus som kan forårsake livmorhalskreft.

- Vi kan ikke se noe som tyder på at HPV-vaksinen medfører risiko for alvorlige bivirkninger, sier Lisen Arnheim-Dahlström ved Institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk ved Karolinska Institutet (KI).

Det er svenske og danske forskere ved KI og Statens Serum Institut i København som har stått bak studien.

– De unge jentene, som alle var mellom 10 og 18 år, ble fulgt opp i helseregistrene fra sykehus og spesialisthelsetjenesten i 180 dager etter hver vaksinering, sier  Arnheim-Dahlström og legger til at HPV-vaksinen gis i tre forskjellige doser i løpet av seks måneder.

– Hva med bivirkninger eller sykdommer registrert hos allmennlege eller legevakt?

– Vi har ikke oversikt over disse registrene, og kan ikke si noe om forbigående feber, hodepine, svimmelhet eller rødhet ved injeksjonsstedet. Det vi har valgt å prioritere er alvorlige diagnoser som er noenlunde lette å definere, men vi har ikke funnet at disse sykdommene forekommer i høyere utstrekning i den vaksinerte gruppen enn i den uvaksinerte, slår Arnheim-Dahlström fast.

Nesten 100  prosent effektiv

Siden 2012 har jenter mellom 11 og 12 år i Sverige fått tilbud om HPV-vaksinering i regi av det allmenne vaksinasjonsprogrammet. I Norge ble vaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009 for jenter på 7. klassetrinn.

– Vet vi noe om hvor effektiv HPV-vaksinen er?

– De kliniske studiene, hvor vi nå har nesten ti års oppfølgingstid, viser at vaksinen fungerer. Vi ser at de vaksinerte ikke får celleforandringer, som er forstadiet til livmorhalskreft, i nesten hundre prosent av tilfellene for de HPV-typene det vaksineres mot. I tillegg har vaksinen best effekt når den gis før jentene har sin seksuelle debut, sier forskeren.

Ifølge henne er vaksinen 93 prosent effektiv for de jentene som får den i alderen 10 til 13, mens den i neste aldersgruppe viser en effekt på rundt 70 prosent.

– Celleforandringer et forstadie til livmorhalskreft, men visse typer HPV-virus fører også til kjønnsvorter. I Australia, hvor HPV-vaksinen ble innført tidligst og til flere aldersgrupper, ser man at antall tilfeller av kjønnsvorter er redusert drastisk blant de som fikk vaksinen. I tillegg har antall celleforandringer sunket og det antydes også en reduksjon i antall tilfeller av livmorhalskreft, sier Arnheim-Dahlström.

Omstridt vaksine

HPV-vaksinen har skapt debatt, både i Norge og internasjonalt. I tillegg til at man har vært skeptisk til massevaksinasjon av unge jenter i puberteten, har det også blitt argumentert med at livmorhalskreft ikke kan regnes som en dødelig epidemi til tross for at rundt 300 kvinner årlig rammes av den alvorlige sykdommen i Norge.

– I Sverige er dette tallet 450 og rundt 150 dør hvert år – et antall jeg tross alt synes er høyt. Ser man på antall celleforandringer, er det 10 000 personer som får påvist dette årlig i Sverige. Årsaken til at vi klarer å fange opp dette høye antallet er at vi, i Sverige som i Norge, innkaller alle kvinner i aldersgruppen 20 til 60 til celleprøve hvert tredje år, forteller førsteamanuensisen.

– Er det korrekt at HPV-vaksinen trolig bare virker for en 6 til 10-års periode og at jentene sannsynligvis må ta den også senere i livet?

– Vi vet faktisk ikke ennå, men det er trolig. Å ta vaksinen flere ganger synes ikke jeg er opprørende. Det er også noe man må gjøre med meslinger og TBE. I tillegg vil også helsevesenet kunne spare mye penger i fremtiden fordi disse unge vaksinerte kvinnene kan slipper samme masseundersøkelsen for livmorhalskreft, forklarer Arnheim-Dahlström.

Ifølge henne har det ikke vært stor motstand mot HPV-vaksinen.

– Mitt inntrykk er at det er få grupper, som på grunn av internett, når ut til mange med sin propaganda mot vaksiner generelt. I den vestlige verden har vi vaksinert bort de fleste av våre barnesykdommer og derfor forstår de ikke hvor alvorlig for eksempel meslinger er. Vi har en tendens til å fokusere på eventuelle bivirkninger og glemme risikoen og nytten av vaksiner, fremhever Arnheim-Dahlström.

– En solidarisk handling

Hun mener at det som gjør vaksiner så provoserende for mange personer, sammenlignet med andre legemiddel, er at de ikke helbreder.

– I stedet tilfører man noe i blodet til friske mennesker. Men vi har lett for å glemme at vaksinasjon også er en solidaritetshandling. Når du beskytter deg kan du faktisk indirekte beskytte en annen ved å unngå å overføre mulig smitte, understreker Arnheim-Dahlström.

– Men kan man allerede avskrive eventuelle langtidseffekter eller senskader av HPV-vaksinen?

– Vi vil fortsette å gjøre denne type studier, også fremover, og å følge med på utviklingen av de HPV-vaksinerte, men jo lengre tid som går fra vaksinasjonstidspunktet dess vanskeligere blir det å si om det er vaksinen eller en annen risikofaktor som spiller inn.

– Vaksiner kan også føre til bivirkninger på lik linje med andre legemidler, men man må uansett ikke glemme å veie nytte opp mot risiko, avslutter Arnheim-Dahlström.

Referanse:

Lisen Arnheim-Dahlström m.fl: Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study, BMJ, oktober 2013

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord