Arkiv: mai 2017

Hvorfor lærer ikke bare utenlandske bygningsarbeidere seg norsk? En språkforsker har funnet noen forklaringer. 

Vampyrflaggermus deler blod med damer utenfor familien. Nå tror forskere de vet hvorfor.

Norsk senter for bygdeforskning

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Universitetet i Oslo

På tross av håndfaste bevis på alvorlige forbrytelser i Syria fremstår det internasjonale systemet som maktesløst. Har ikke internasjonal strafferett lenger noen betydning? 

Høgskolen i Innlandet

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

De svenske skogene gror igjen, og det gir mindre blåbær. Men trenger plukkerne å bekymre seg?

Flere og flere mennesker får fettlever. Nå viser ny forskning at genvarianter som disponerer for sykdommen, stort sett bare er aktive hvis man er overvektig.

Statens strålevern

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

Når vannet fryser på fjordene på Svalbard, oppstår det små hulrom i isen. Der holder organismer som denne børstemarken til.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Folk med HIV spør seg ofte om de skal fortelle andre om sykdommen sin, ifølge svensk forskning. De føler at folk blir unnvikende og stille hvis de åpner seg.

En stor undersøkelse fra Danmark peker mot at kakao kan ha en positiv effekt på hjertet.

Spør en forsker:

En leser forstår ikke hvordan vikingkongene kunne holde orden på rikene sine i en tid uten telefon og e-post. Forsker fra Vikingeskibsmuseet i Danmark hjelper oss med å finne et svar.

Men forskerne er usikre på om det er jodmangelen som fører til forsinkelser i hjerneutviklingen.

På en ambisiøs liste over 100 klimatiltak troner kjøleskap og air condition på topp over verstinger vi må gjøre noe med.

NTNU

Pesten som antakeleg stod bak Svartedauden, herjar framleis om enn i langt mindre omfang enn før. No veit vi meir om korleis bakterien angrip oss.

Norges forskningsråd

Flere politiske partier vil nå stramme inn reglene for bemanningsbyråene. Men hvordan opplever arbeiderne å jobbe for dem? 

Religiøse og overtroiske forstår mindre fysikk og matematikk enn andre, ifølge ny studie. De tilskriver også ofte livløse objekter evnen til å tenke og føle.

SINTEF

Moderne solceller er effektive, men når de er rene er de enda bedre. En vaskerobot utviklet av norske forskere gir nå topp uttelling fra sola.

– Det er diskriminerende at stemmene til de ansatte i tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Oslo teller mindre enn de vitenskapelige ansattes stemmer ved rektorvalg, hevder Elisabeth Semprini.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.

Mens kvinner har et noenlunde realistisk bilde av hvor fort de løper, smører mennene på.

Hvor mye har egentlig ansiktet å si for formidling av forskning?

Handelshøyskolen BI

Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

Bakgrunn:

Enklere, billigere og raskere genmanipulering med klipp og lim-metoden. Animasjonen viser hvordan.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Takket være nøye registrering av jordområder har kvinnene dokumentasjon på at de faktisk eier området.

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

Forskeren forteller:

Thrillersuksessen Valkyrien med Sven Nordin i front skremte mange av oss. Men T-banestasjonen skjuler enda en spenningshistorie, som slett ikke er fantasi.

Universitetet i Agder

Musikkbransjen vil overleve den digitale overgangen når den leverer musikk til folk samtidig med at artister og platefolk får godt nok betalt. Forsker mener bransjen er på god vei.

 

Danske forskere kommer med presise tall for hvor mye mer miljøvennlig det er å spise insekter i forhold til kylling.

Sider