Vold

En betydelig andel eldre opplever at en av deres nærmeste er voldelig. Få snakker med andre om det. 

Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, forteller Astrid Eriksen. Hun har sett på sammenhengen mellom vold i barndommen og helseproblemer i voksen alder.

Overgripere kan utsette hele klassen for et psykisk spill som elevene ikke forstår. Men ofte har disse lærerne oppnådd høy tillit blant kollegaer, foreldre og ledelsen, sier forsker.

Mild vold mot barn og unge går ned, men den grove volden er stabil. Ifølge forskere er det fem tiltak som kan redusere den grove volden.

Danske matematikere står bak modellen som kan bli et viktig verktøy for domstolene.