Vold

Noen unge møtte skyld og skam da de fortalte foreldrene om overgrepet.

Alle saker om kjønnslemlestelse som har blitt anmeldt fra 2005 til 2016, har blitt henlagt. Gjør politiet en for dårlig jobb med disse sakene? 

rusmiljøet i bergen

Situasjonen for dem som ble igjen i rusmiljøet etter at parken stengte er forverret, viser ny rapport. 

Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.

Personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner, søker i mindre grad enn andre nordmenn hjelp fra det offentlige. En ny rapport har sett på hva som kan gjøres.