Vold

Noen av dem som er veldig interesserte i skoleskytinger, er mobbeofre som identifiserer seg med drapsmennene.

Fra NTNU

De kommer, undersøker, drar videre og overlater paret til seg selv, viser en ny studie. I fjor ble ni mennesker drept i partnervold.

Det ser ikke ut til at voldsspill gjør noe som helst med verken aggresjon eller empati, ifølge en ny studie.

De siste 20 årene har USA hatt lover som hindrer finaniering av forskning på våpen og vold. 

Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene. En forklaring på dette kan være at de drikker mindre alkohol.