Vitenskapshistorie

Han var en av verdens mest kjente forskere og er i forskerkretser mest kjent for å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Men noen nobelpris vant han aldri.

Fra NTNU
Bakgrunn:

Biskopen kjempet for naturvitenskap i Norge. I år er det 300 år siden Johan Ernst Gunnerus ble født. Samtidig er biblioteket som bærer hans navn 250 år.

Knud Leem ble utnevnt som professor av danskekongen – lenge før Norge fikk sitt første universitet.

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Historien forteller hvordan Edward Jenner brukte virus fra kyr til å lage verdens første vaksine. Men det er mulig vi egentlig har et annet dyr å takke.