Vitaminer

De som er mye utendørs i ungdomstiden, har nesten halvert risiko for å bli rammet av multippel sklerose (MS) senere, viser ny, norsk studie.

Forsker mener norske helsesøstre skal ha en del av æren.

Mennesker med lave nivåer av D-vitamin, hadde ikke høyere risiko for astma eller atopisk eksem, ifølge en ny studie.

Å sette inn et tannimplantat er ikke alltid uproblematisk. Noen ganger kan det oppstå betennelser rundt implantatet. Da kan antioksidanter hjelpe.