Tapet av villmark er alarmerende og krever øyeblikkelig politisk handling for å stanse gruvedrift, skogrydding, veianlegg og lignende, mener forskerne bak en ny studie.  (Foto: Bola_BR / Shutterstock / NTB scanpix)
Tapet av villmark er alarmerende og krever øyeblikkelig politisk handling for å stanse gruvedrift, skogrydding, veianlegg og lignende, mener forskerne bak en ny studie. (Foto: Bola_BR / Shutterstock / NTB scanpix)

Villmarken forsvinner

En tiendedel av verdens villmark har forsvunnet siden begynnelsen av 1990-tallet, viser ny studie.

Publisert

Verdens villmarker skrumper med foruroligende fart.

Det er konklusjonen i en ny amerikansk studie, publisert i tidsskriftet Current Biology.

– Dette understreker behovet for øyeblikkelig handling for å beskytte villmarken, skriver forskerne fra University of Queensland i Australia og Wildlife Conservation Society i New York.

De har kartlagt verdens villmarker og sammenlignet arealet med et tilsvarende kart fra 1990-tallet. Hele 9,6 prosent av verdens villmarker, 3,3 millioner kvadratkilometer, var forsvunnet på under to tiår.

Amazonas er hardest rammet

– Det er en utrolig spennende studie, mener førsteamanuensis Anders P. Tøttrup fra Statens Naturhistoriske Museum i Danmark. Han forsker på bevaring av biologisk mangfold.

– Vi vet at det går veldig dårlig med de såkalt beskyttede områdene, som er under hardt press. Men vi har tenkt at vi tross alt hadde villmarken. Men nå viser det seg at også disse områdene er under hardt press. Det mest interessante er hvor presset er størst.

Problemene er særlig store i Amazonas, hvor hele 30 prosent av villmarken er gått tapt. Det til tross for at skogryddingen er falt markant de siste årene. Også Sentral-Afrika (14 prosent) er hardt rammet.

– Dette er blant de områdene i verden med størst biologisk mangfold. Det ser ikke bra ut for de tropiske villmarkene. Ser man på Amazonas, er det grunn til å slå full alarm. Det er jo ikke lenger en villmark, men et veldig fragmentert landskap, sier Tøttrup.

Kan forsterke klimaendringer

Villmarken er et hjemsted for mange truede dyrearter.

Men den er samtidig et lager for enorme mengder karbon. Når de forsvinner, kan klimaendringene blir forsterket.

– Hvis man brenner ned regnskogen, vil det slippes ute enorme mengder CO2 til atmosfæren. Det kommer i tillegg til utslipp fra fossile drivstoff, forklarer Tøttrup.

Forsker: «Vi har plikt til å handle»

Forskerne bak studien mener klimaavtalen i Paris la altfor lite vekt på villmarksområdene.

De etterlyser konkrete og øyeblikkelige tiltak, for eksempel stans av gruvedrift, skogrydding, veianlegg og lignende.

– Tallene er alarmerende. Villmarken forsvinner i dramatisk fart. Hvis vi ikke gjør noe, kan vi miste de siste juvelene i naturens krone, uttaler James Watson, en av forfatterne bak studien, ifølge sciencedaily.com.

– Man kan ikke gjenskape villmark. Når den er vekk, så er den økologiske prosessen som driver disse økosystemene forsvunnet. Den eneste muligheten er å beskytte det som er igjen, sier han.

– Hvis vi ikke handler snart, vil vi bare ha igjen en brøkdel av villmarken, og det er en katastrofe. Vi har en plikt overfor barna våre og barna deres: Vi må handle.

Villmarken er like viktig som beskyttede områder

Betegnelsen villmark gjelder biologisk og økologisk intakte landområder som er stort sett uforstyrret av mennesker. Det gjelder ørken, tundra, tropisk regnskog, savanneområder og lignende.

– Disse områdene har fått mindre oppmerksomhet fordi det ikke bor så mange der. Derfor har det vært mindre press på ressursene, sier Anders P. Tøttrup.

– Men nå viser det seg altså at problemene er like store her, avslutter han.

Referanse:

Watson, J.E. (m.fl) «Catastrophic Declines in Wilderness Areas Undermine Global Environment Targets», Current Biology (2016), Current Biology (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub. 2016.08.049/fulltext/S0960-9822(16)30993-9

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.