Veterinærmedisin

Gamle katter kan bli demente, akkurat som oss mennesker. Derfor er det viktig å aktivisere pusen med lek og intellektuelle utfordringer.

Slitasjegikt er vanlig hos katter og kan gjøre at de oppfører seg unormalt, men symptomene er diffuse. Nå kan det bli lettere å finne ut om en sur katt har denne sykdommen.

Forskeren forteller:

Du har mye til felles med kjæledyret ditt. Nå skal norske forskere grave i møkk for å finne sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse.

Over 1000 misdannede dyr finnes i en kjeller på Københavns Universitet - som kyllingen med fire bein og hesten med ett øye. 

En stor gjennomgang av forskningen kan verken bekrefte eller avkrefte om homeopati i noen tilfeller kan erstatte antibiotika i landbruket.