Velferdsstat

Det er ulovlig, men offentlige etater begrenser ytringsfriheten til de ansatte likevel. Verst er det hos dem som har rutiner for hvem som skal uttale seg til journalister.

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene. Dette bør regnes inn i folks økonomi, foreslår forsker.

Statistisk sentralbyrå har hørt med nordmenn om hvordan vi har det sånn til daglig. 

Forsker mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk. 

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?