Velferdsstat

En av ti personer i Norge mellom 18 og 67 år er uføretrygdet. Folk med lav utdanning er overrepresentert.

faktasjekk

Det er fortsatt dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær, skriver Faktisk.no.

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017, godt over 2000 kroner mer enn i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).