Velferdsstat

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017, godt over 2000 kroner mer enn i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om lag 500 barn vert kvart år fødde uplanlagt utanfor institusjon i Noreg, og talet gjekk opp frå 2000 til 2009. Dersom reisetida til næraste fødeavdeling er meir enn ein time, er risikoen for slik fødsel femdobla.

Nå er det nok elendighets-forskning på barnevernet, mener forsker.

Forskere er i ferd med å avdekke hva som er årsaken til at barnevernet noen ganger går til et så dramatisk skritt at de tar fra en mor barnet rett etter fødsel. 

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det lettere for private bedrifter å «bli kvitt» eldre ansatte. Slik er det også blitt lettere å ansette dem, viser en ny studie.