Valg

Alder og politisk interesse hos dem som svarer på meningsmålingene, gjør at de ikke nødvendigvis gjenspeiler alle som vil bruke stemmeretten.

Han er blant Noregs mest ettertrakta valforskarar. Men kva parti som får Bernt Aardal si stemme i haust, kan fort bli bestemt i siste liten.

Meningsmålingene forutså ikke Donald Trumps valgseier. Men valgsjokket var et unntak i verden, viser studie av 86 land.

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder.

Demokratene fikk flertall i byene med de mest prestisjetunge universitetene.