Vaksiner

ny studie

Tror du at en gruppe prøver å ta over verden, er sjansen større for at du også mener at vaksiner er farlige.

Med gjentatte vaksiner ble færre spanske eldre alvorlig syke av influensa. Det er best å ta vaksinen hvert år for å unngå dødsfall, mener forskere.

Folkehelseinstituttet er ikke veldig bekymret for meslingutbrudd i Norge, men oppfordrer arbeidsgivere i helsesektoren til å tilby sine ansatte meslingvaksine.