Utviklingsstudier

Det må satses på større bedrifter for at små lån kan hjelpe mennesker i ressurssvake land ut av fattigdommen.