Utviklingsøkonomi

En norsk studie om bistand viser at far prioriterer barna like høyt som mor. Og menn tenker mer økonomisk langsiktig enn kvinner. Men bistandsforsker i Florida er skeptisk til metoden. 

India har mål om en økonomisk vekst på åtte prosent i år, og myndighetene ønsker et svakere ansettelsesvern. Arbeiderne kjemper for velferdsordninger. 

Uroen i verden i år har ikke svekket nordmenns reiselyst, nesten halvparten skal utenlands i vinter. Dårlig sommervær, billige flybilletter og lavt rentenivå gjør at vi reiser like mye som før. Men ikke hvor som helst.

Vi bør hjelpe flyktninger nær hjemlandet ved å gi dem arbeid i stedet for å ta dem hit, mener professor Paul Collier.  Arbeid til de som kommer, er avgjørende for at velferdsstaten ikke skal forvitre, bekreftet norsk professor.