Utenrikspolitikk

Fredsprisen til ICAN vil neppe ha noen effekt for å påvirke regjeringer til å revurdere sin holdning til atomvåpen, tror forsker ved NTNU.

– På mange måter en klassisk fredspristildeling, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Washington-veteran mener virkeligheten er under angrep. Han frykter mer klimaforskning finansiert av kull-lobbyen.

Bakgrunn:

De to nabolandene har mye til felles, men er fortsatt bitre fiender. Når 70 år med uavhengighet skal markeres, feirer de hver sin dag.

Europeere er i ferd med å miste troen på USAs økonomiske makt.