Utenrikspolitikk

– Det nye no er at middelklassen også må kjenne på dette. Fyrst når det blir ei plage for andre enn dei aller fattigaste, høyrer me om det, seier forskar.

– Norge er veldig flinke til å bruke masse penger på å bli ansett som moralsk og troverdig, forteller forsker.

Dreiinga mot Kina har djupare røter enn Ukraina-krisa, ifølgje forskar. – Dette dreier seg meir om at russiske styresmakter ønskjer å utvikle den austlege delen av landet.

Midtøsten

– Helt ned til de minste gruppene i Midtøsten finner du splittelse og polarisering. Hånd i hånd med dette følger allianser på kryss og tvers med ulike andre grupper, og allianser med de regionale stormaktene. Alt dette er gjennomsyret av mangelen på tillit, sier kurdiske Dlawer Ala’Aldeen.

Digitaliseringen av fattige land er vel og bra, men fallgruvene den fører med seg får for liten oppmerksomhet, mener forsker.