Prøvene kan hjelpe læreren å oppdage elever som har behov for ekstra hjelp. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Prøvene kan hjelpe læreren å oppdage elever som har behov for ekstra hjelp. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nye prøver skal hjelpe de aller yngste med matematikken

Publisert

Nå skal forskere utvikle prøver som skal identifisere hva første- og tredjeklassingene som strever med matematikk, faktisk kan. Det kan gi lærerne viktige verktøy for å støtte barnas læring.

– Ved hjelp av denne kartleggingen kan lærerne finne ut mer om hvordan elever forstår tall og hvilke regneferdigheter de har, sier førsteamanuensis Guri A. Nortvedt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som er prosjektleder.

Hun forteller at det kan gi læreren et viktig grunnlag for å støtte elevenes utvikling i regning.

– Lærere skal bruke prøvene til å identifisere elever som kan trenge ekstra hjelp, som utgangspunkt for vurdering av elevenes kunnskap underveis i opplæringen og for å planlegge tiltak.

Det er Utdanningsdirektoratet som har utlyst oppdraget med å utvikle kartleggingsprøver i regning for 1. og 3. trinn, og nylig ble Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO tildelt 14 millioner kroner til å gjøre en forskningsbasert utvikling av prøver og veiledningsmateriell.

Les hele saken på UiOs nettsider.