Professor Ragnhild Sollund har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på om, og hvordan, internasjonale konvensjoner om vern av dyr former vårt syn på forholdet mellom mennesker og dyr. (Foto: Per Jørgen Ystehede, UiO)
Professor Ragnhild Sollund har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på om, og hvordan, internasjonale konvensjoner om vern av dyr former vårt syn på forholdet mellom mennesker og dyr. (Foto: Per Jørgen Ystehede, UiO)

Nye midler til forskning på dyrs rettigheter

Publisert

Den såkalte Washingtonkonvensjonen er en internasjonal avtale som regulerer handel med utrydningstruede dyr og planter. Den blir også kalt CITES, som står for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Formålet med avtalen er bærekraftig handel. CITES er en av de internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til å overholde. I tillegg har Norge forpliktet seg overfor Bernkonvensjonen (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) som også omhandler vern av, hovedsakelig, ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.

Men hvilke verdier står disse konvensjonene for, og hvor godt beskytter de og ivaretar de egentlig ville dyr og deres økosystemer?

– Vi vil se nærmere på hvordan konvensjonene er implementert i Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia, forklarer professor Ragnhild Sollund.

– Jeg er spesielt opptatt av å se nærmere på mulige konflikter mellom de ulike hensyn som konvensjonene prøver ivareta, forteller Sollund. Vår arbeidshypotese er at de blandede signalene konvensjonene sender, forplanter seg ned på praksisnivå til de aktører som skal jobbe med å iverksette konvensjonene, sier hun.

Les hele saken på nettsidene til UiO.