Forsker Anna Thoren fikk lønnsmidler for tre år fra Nasjonalforeningen for å kunne jobbe med prosjektet sitt. (Foto: Gunnar Lothe, UiO)
Forsker Anna Thoren fikk lønnsmidler for tre år fra Nasjonalforeningen for å kunne jobbe med prosjektet sitt. (Foto: Gunnar Lothe, UiO)

Gavedryss til forskning på demens

Publisert

17 prosjekter og enkeltforskere fra fakultetet fikk midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen fra 2019. Anna Thoren fikk midler til sin grunnforskning som kan føre til nye medisiner eller kunnskap til å kunne stoppe demens og Alzheimers sykdom.

Anna Thoren var en av forskerne som kom gjennom nåløyet og fikk penger fra Nasjonalforeningen. Hennes prosjekt handler om å forstå hvordan hjernen renser ut avfall som kan være årsak til for eksempel demens.

Thorens forskning bygger videre på Erlend Nagelhus og Maiken Nedergaards funn at en spesiell gruppe celler i hjernen, astrocytter, er med på å rense hjernen for avfallsstoffer og dette er avhengig av vannkanaler som utrykkes av disse cellene.

Forskere har lenge kjent til att vannkanaler i hjernen er med på å bidra til hjerneødem i patologiske tilstander slik som hjerneslag og hjernetrauma. Men den normale funksjonen av vannkanaler i hjernen har lenge vært uvisst. Hjernen mangler lymfekjertler som kan drenere avfallsstoffene. Man trodde derfor ikke at hjernen hadde noe rensesystem.

Men Nagelhus og Nedergaard med flere fant at hjernen vasker ut avfallsstoffer med nye mekanismer man ikke kjente til. Vannkanalene er viktige i denne vaskeprosessen som skjer om natten mens vi sover.

– Vi har sammen med Maiken Nedergaards gruppe vist at avhending av avfallsprodukter er avhengig av vannkanalen AQP4 uttrykt i astrocytter. Det er ukjent hvilke andre karakteristika astrocyter har som er nødvendig for at dette systemet skal fungere, forklarer Anna Thoren.

Les hele saken på UiOs nettsider.