Forskere skal se nærmere på opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om frakobling, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv. (Foto: Colourbox)
Forskere skal se nærmere på opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om frakobling, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv. (Foto: Colourbox)

Forskning på digital frakobling får 10 millioner

Publisert

Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod? Forskerne i prosjektet Digitox skal undersøke folks ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekking fra digitale medier.

Prosjektet Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox) starter opp i 2019 og skal studere aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy.

Norges forskningsråd støtter prosjektet med 10 millioner NOK.

Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, vil Digitox fokusere på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling fra digitale medier og verktøy.

Les hele saken på nettsidene til Universitetet i Oslo.