Med verktøyene kan man jobbe med bestemte kompetanser som lærere behøver, og som er sentrale i undervisning. (Foto: Colourbox)
Med verktøyene kan man jobbe med bestemte kompetanser som lærere behøver, og som er sentrale i undervisning. (Foto: Colourbox)

Forskere lager verktøy som skal hjelpe nye lærere

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy for å støtte nye læreres utvikling i yrket. De skal blant annet bruke en simulator for å øve på å ta beslutninger i klasserommet. Dette er ett av flere verktøy som fremtidens ferske lærere og studenter kan jobbe med når de blir veiledet.

– Arbeidet med verktøyene baserer seg på tidligere forskning om ferske læreres utbytte av veiledning, forklarer Eli Lejonberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på UiO.

– Nå vil vi bruke kunnskapen vi har til å utvikle og prøve ut verktøy i lærerutdanningens aktiviteter på campus og i praksis ute i skolene.

I 2017 vedtok Stortinget at det skal utvikles nasjonale rammer for en veiledningsordning av nyutdannede lærere. Lejonberg forteller at grunnlaget for hensiktsmessig veiledning starter allerede på lærerstudiene, men per i dag finnes det få verktøy som kan brukes i arbeidet med studentene. Nylig ble et team med forskere tildelt midler fra Norges forskningsråd for å utvikle nettopp dette.

– Veiledning bør tilpasses den enkelte students behov, og bør brukes til å å prøve ut praksiser som er sentrale i lærerarbeidet. Det kan være evner til å tilpasse undervisningen til elevens nivå, klasseledelse og vurderingsarbeid. Men det finnes i dag i liten grad verktøy veiledere og nye lærere kan bruke for å jobbe forskningsbasert og strukturert i veiledning, sier Lejonberg som er prosjektleder.