Professor Else-Ragnhild Neumann i midten flankert av de to stolte prisvinnerne Anja Røyne (t.v.) og Grace Shephard. (Foto: Johannes Jakob/CEED/UiO)
Professor Else-Ragnhild Neumann i midten flankert av de to stolte prisvinnerne Anja Røyne (t.v.) og Grace Shephard. (Foto: Johannes Jakob/CEED/UiO)

Fikk pris for forskning innen geofag

Publisert

Den nyopprettede Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences går til kvinner som har gitt et betydelig bidrag til forskning innen geofag i en ph.d.- eller postdoktorstilling.

Prisen deles ut av CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk og Institutt for geofag ved UiO. I år gikk prisen til to kvinner: Anja Røyne og Grace Shepard.

Prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi. Prisen tildeles en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på sitt ph.d.- og postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen på 50.000 kroner.

Prisen ble delt ut for første gang i år - den 7. desember på et fagsymposium i anledning professor emerita Neumanns 80-årsdag. Selve tildelingen ble foretatt av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ved Institutt for geofag.

I år ble prisen delt mellom to UiO-forskere: Anja Røyne ved Fysisk institutt og Grace Shephard ved CEED, Institutt for geofag.

Les mer om prisvinnerne på Titan.no.