– Vi ser nå at økt nasjonalisme og proteksjonisme internasjonalt får konsekvenser også for norsk industri, sier forsker. Han skal undersøke hvordan oljeindustrien vår blir påvirket av nye internasjonale forhold. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
– Vi ser nå at økt nasjonalisme og proteksjonisme internasjonalt får konsekvenser også for norsk industri, sier forsker. Han skal undersøke hvordan oljeindustrien vår blir påvirket av nye internasjonale forhold. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hvordan blir norsk oljeindustri påvirket av internasjonale forhold?

Prosjektet GLOBOIL ved Universitetet i Oslo fikk nylig midler fra Forskningsrådet til å undersøke hvordan norske offshoreleverandører tilpasser seg stadig skiftende internasjonale forhold.

Ved siden av å studere utviklingen av de internasjonaliserte leverandørkjedene i industrien vil prosjektet se på hvordan økonomiske, politiske, geografiske og geologiske forhold har satt sine avtrykk på teknologiske valg og utvikling.

Vil det institusjonelle støtteapparatet som lenge har vært gunstig for Norge fortsatt fungere under nye betingelser?

– Teknologiutviklingen foregår i dag i et kompleks internasjonalisert nettverk av leverandører og underleverandører. Norsk industri har til nå lykkes bra i denne ekstreme formen for globalisering. Men vi ser nå at økt nasjonalisme og proteksjonisme internasjonalt får konsekvenser også for norsk industri. Samtidig har store fusjoner ført til at enhetene norske selskaper konkurrerer med har blitt stadig større, sier Helge Ryggvik forsker og prosjektleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UiO.