Harald Stenmark er professor ved Senter for kreftcelle-reprogrammering, Universitetet i Oslo. (Foto: Øystein Horgmo/UiO)
Harald Stenmark er professor ved Senter for kreftcelle-reprogrammering, Universitetet i Oslo. (Foto: Øystein Horgmo/UiO)

2,5 millioner euro til norsk kreftforskning

Professor Harald Stenmark ble nylig tildelt penger fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) til sin kreftforskning. Forskningsprosjektet skal pågå i fem år og har blitt tildelt 2,5 millioner euro.

Prosjektet går ut på å avdekke «koder» som cellene i kroppen vår bruker til å slå på spesielle prosesser på riktig sted i cellen. Dette er av betydning innen kreftforskning fordi vi vet at feil i slike koder kan føre til ukontrollert celledeling og utvikling av kreft. Når vi vet hvilke koder cellen bruker, kan vi også utnytte disse bioteknologisk, og en del av prosjektet går ut på å utvikle kunstige koder som kan brukes i biosensorer.

– Stenmark befester med sitt andre ERC-grant sin posisjon som en fremragende forsker på sitt felt, med gjennombruddsforskning på europeisk og globalt nivå, sier Per Magnus Kommandantvold, nasjonal kontaktperson for ERC i Forskningsrådet.