Professor Torleiv Ole Rognum (til høyre) mottar prisen fra Peter Blair i The International Society of the Study and Prevention of Infant Death (ISPID). (Foto: Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød)
Professor Torleiv Ole Rognum (til høyre) mottar prisen fra Peter Blair i The International Society of the Study and Prevention of Infant Death (ISPID). (Foto: Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød)

Internasjonal forskningspris til Torleiv Ole Rognum

Published

Torleiv Ole Rognum er professor emeritus ved Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Han har lang erfaring som rettsmedisiner og forsker på krybbedød.

I begrunnelsen for prisen nevner komiteen Rognums omfattende og kontinuerlige arbeid innen feltet krybbedød og utførelse av original forskning av høy kvalitet, spesielt immunologiske faktorer for plutselig død.

Rognum har også samarbeidet med, og støttet, foreldregrupper gjennom Landsforeningen uventet barnedød.

– Vår seksjon har hatt landsdekkende ansvar for de frivillige dødsstedsundersøkelsene ved plutselig uventet barnedød. Dødsstedsundersøkelser gjøres av rettsmedisiner som har obdusert barnet sammen med et dødsstedsutreder med politibakgrunn innen 48 timer etter dødsfallet, forklarer Rognum.

Dødssedsundersøkelsene er nettopp blitt evaluert. Rapporten bygger på intervjuer med 59 foreldre foretatt seks uker etter dødsfallet. Den viste blant annet at mer enn to tredjedeler av foreldrene opplevde at besøket av rettsmedisiner og utreder hadde vært til hjelp i sorgen.

Les mer på UiOs nettsider.