En notis fra Universitetet i Bergen - les mer.

Universitetsmuseet i Bergen stenger og studenter sendes hjem.
Universitetsmuseet i Bergen stenger og studenter sendes hjem.

UiB sender 18 000 studenter hjem

Universitetet i Bergen stanser all undervisning som krever fysisk fremmøte og sender sine nær 18 000 studenter hjem med umiddelbar virkning.

 • UiB avlyser alt av fysisk undervisning. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med og med påske.
 • Dette betyr i praksis at alle studenter blir sendt hjem umiddelbart.
 • Studenter skal ikke oppholde seg på campus.
 • Også lesesaler stenges, men vil holdes åpne til fredag kl 17 for at studenter skal få hentet sine eiendeler.
 • UiB avlyser også all kurs og konferanseaktivitet, for samme periode.
 • Universitetsmuseet stenger.
 • UiB går over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon til studenter og undervisere.
 • Det gjøres også endringer når det gjelder eksamen. Her jobbes det fortløpende med å finne gode tilpasninger og digitale løsninger.
 • Veiledning skal gjøres digitalt.
 • Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.
 • Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder.
 • Alle tjenestereiser avlyses.

– UiB er en stor og viktig kunnskapsinstitiusjon, og vi har et stort ansvar for våre mange studenter og ansatte. Vi ønsker å ta samfunnsansvar i denne krevende situasjonen. Dette er en nasjonal dugnad for oss alle, sier Margareth Hagen, prorektor Universitetet i Bergen.

Les mer om saken på UiBs hjemmesider

Powered by Labrador CMS