Bakgrunn: Datakraft temmer stjernelyset

To animasjoner forklarer hvordan datakraft og avansert teknologi lar kjempeteleskopene på ESO-observatoriet nord se ut mot stjernene nesten like skarpt som om de var ute i verdensrommet.

Published

Jo større, desto skarpere. Dette er grunnregelen for astronomiske teleskoper. En liten amatør-stjernekikkert viser planeten Mars som en blek rød flekk, mens et flere meter stort speilteleskop kan skjelne detaljer på overflaten.

Men lufta skaper et problem. Urolig luft fører til at lyset brytes og spres i forskjellige retninger. Med bare øyet ser det ut som om stjernene blinker.

Med den store “pupillen” til et speilteleskop blir effekten av denne urolige luften at bildet blir “smørt” utover. Skarpheten på bildene blir mye lavere enn teleskopet egentlig kan yte.

Adaptiv optikk

Slik virker adaptiv optikk. (Video: Per Byhring/Arnfinn Christensen)

Adaptiv optikk brukes for å motvirke dette. Teknologien virker ved at små armer dytter på speilet og deformerer det. Målet er et disse små deformasjonene av den krumme speilflaten skal nøyaktig motvirke lysbrytningen i den urolige lufta og oppheve den.

Adaptiv optikk analyserer lysbrytningen fra en ledestjerne mange hundre ganger i sekundet og finjusterer speilet.

Slike justeringer krever stor datakraft og svært nøyaktige armer som forsiktig skyver mot undersiden av speilet.

I denne animasjonen er teknologien forklart.

Interferometri - teleskopene forener krefter

Klikk for å starte animasjonen! (Krever Shockwave plugg-inn som kan lastes ned her.)

ESO-observatoriet på Paranalfjellet består av fire store teleskoper, hvert med et speil på 8,2 meter.

Noen ganger brukes teleskopene hver for seg, men andre ganger sendes lyset fra de fire teleskopene sammen gjennom underjordiske tunneler til et felles fokuspunkt.

Ved å la lysbølgene fra de fire teleskopene svinge sammen, vil de delvis forsterke hverandre og delvis utslukke hverandre og danne interferensmønstre.

Utfra disse mønstrene kan astronomene lage bilder som er skarpere enn fra hvert teleskop alene.

I denne animasjonen blir teknologien forklart.