Universet

Det kan lære oss om hvordan strømmene i havet påvirker klimaet på jorda.

Curiosity har boret seg ned i det som var sjøbunn på Mars for 3,5 milliarder år siden. Den har funnet molekyler som kan stamme fra geologiske prosesser eller meteorer, men også fra levende organismer.

Arbeidet med å bygge nøytrinodetektoren DUNE er i gang på bunnen av en amerikansk gruve, og en europeisk prototype er snart klar til å teste teknologien.

Og lynet er veldig likt som på Jorda.

Fra NTNU

Sammen med droner og selvgående fartøy på havet skal satellittene varsle de som driver oppdrettsanlegg om at giftige alger er på vei mot dem.