Terrorisme

ny studie

Vi mangler helsepersonell som har nok kunnskap om søvnproblemer og behandling av dem, mener forskere.

Kvinnelige fremmedkrigere blir omtalt som villedede emosjonelt ustabile personer og som naive jihad-bruder på jakt etter en ektemann. Det kan være farlig, ifølge forsker.

Forskeren forteller:

Det er få ting som skaper mer frykt enn usynlige virus som sprer sykdom og død til uskyldige mennesker.