Sykepleie

Engelske pasienter er mindre fornøyde med helsehjelpen når de synes det er for få ansatte på sykehuset.

I stedet hinter de om bekymringene sine, viser ny studie. 

En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.