Ny rapport fra Universitetet i Bergen konkluderer med at det er trygt å føde i Norge. Under 1 promille av barn født på termin ved norske fødeklinikker overlever ikke det første døgnet.

Avstanden til fødestuene er avgjørende

Avstand til fødestuene er det som er avgjørende for fødende. Lange avstander kan også øke faren for at barnet dør, viser en ny rapport.

8.4 2017 12:15

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) har i løpet av elleve år studert 6000 fødsler og konkluderer med at mindre fødestuer er like trygge som større sykehus, skriver NRK. Men i noen tilfeller øker sjansen for risikofødsel.

– Kvinner med ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen, sier lege og forsker Hilde Engjom ved UiB.

– Det vi også ser er at de kvinnene som har lang reiseavstand, en til to timer eller mer, de har også en høyere risiko, sier hun. Men forskerne mener at systemet hvor fødende med komplikasjoner sendes videre til de store klinikkene fungerer godt.

– Risikoen for at barnet dør under eller like etter fødselen ser ut til å være lik ved akuttinstitusjonene. Den er også lav ved fødestuene, men her er det en forskjell på førstegangsfødende og flergangsfødende, sier Hilde Engjom.

Rapporten konkluderer med at det er trygt å føde i Norge. Under 1 promille av barn født på termin ved norske fødeklinikker overlever ikke det første døgnet.