Under tellekanten

Under tellekanten:

Merete Vadla Madland er sjef for et samarbeid mellom et par hundre forskere, ett universitet, to forskningsinstitusjoner og 11 industripartnere. 

Under tellekanten:

   Ying Guo studerte materialfysikk og gravitasjon i Beijing. Nå bor hun i Stavanger og er mer opptatt av å lagre CO2 langs norskekysten.

Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Under tellekanten:

Da Pål Roland jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ville han forstå mer av det de unge slet med. Derfor begynte han å forske på barn og unge som går gjennom livskriser.

Under tellekanten:

Professor Unni Vere Midthassel har viet karrieren sin til å finne ut av hvordan skoler blir bedre. Hun mener lærere må få trene seg på å jobbe annerledes.