Under tellekanten

Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Under tellekanten:

Da Pål Roland jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ville han forstå mer av det de unge slet med. Derfor begynte han å forske på barn og unge som går gjennom livskriser.

Under tellekanten:

Professor Unni Vere Midthassel har viet karrieren sin til å finne ut av hvordan skoler blir bedre. Hun mener lærere må få trene seg på å jobbe annerledes.

Mini-portrett
Under tellekanten:

Det er bare fotballen og barnebarna som får denne mannen opp fra de hellige tekstene. 

Miniportrett
Under tellekanten:

Skolestart, matpakker og hverdag trenger ikke bety matstress og dårlig samvittighet for alt du har spist i ferien, ifølge forsker Elisabeth Lind Mellbye.