Spør en forsker

Spør en forsker:

Alle som selv har født kan fortelle en historie om hvor lenge fødselen deres varte. Men hva sier vitenskapen?

Spør en forsker:

Mennesker bryter sammen uten søvn, men hva med insektene?

Spør en forsker:

Naturen har utstyrt planter med en smart mekanisme som gjør dem i stand til å overleve snø og kulde.

Spør en forsker:

Menn dominerer kriminalitetsstatistikkene, men kvinnene holder på å ta dem igjen. En leser vil vite hvorfor det er så stor forskjell.

Spør en forsker:

En leser opplever at hun raskere blir beruset når hun har menstruasjon. Hva kan årsaken være?