Spør en forsker

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

Spør en forsker:

En leser er aldri helt fornøyd med det han har. – Hvorfor er naboens gress alltid grønnere? spør han.

Spør en forsker:

Kan mikroplast ende opp på middagstallerkenen? Og hvor mye av det finnes i havene våre? Dette vet vi – og dette vet vi ikke om mikroplast.

Spør en forsker:

Det kommer an på personligheten din.

Spør en forsker:

Har barn best av å sove alene eller sammen med foreldrene? Det kommer helt an på hvem man spør. Forskerne kan faktisk bare bli enige om en eneste ting.