Nytt fra akademia

Nytt fra akademia:

Universitetet i Bergen ønsker å styrke middelalderforskningen ved å etablere av en egen klynge for middelalderforskning.

Nytt fra akademia:

Forsknigsrådet bevilger 50 millioner kroner til et nytt senter som skal forske på høyreekstremisme. 

Nytt fra akademia:

NOKUT åpner tilsyn for å finne ut om Nord universitet, som etter planen skal åpne på nyåret, har god nok kvalitet til å kalle seg universitet.

Nytt fra akademia:

Flere tusen oljejobber er i ferd med å forsvinne. I Stavanger innkalles det nå til forskningsdugnad. 

Nytt fra akademia:

Jurist og forsker Anine Kierulf får årets Akademikerpris for sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.