Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Snart vil måleinstrumenter fra Bergen sveve i bane rundt jorden. Vi vil lære mer om et naturfenomen som var ukjent for få år siden.

Forskeren forteller:

Det er ingen lett sak å lagre karbon i dyrket jord hvor det samtidig produseres og høstes avlinger

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Forskeren forteller:

 Selv om norske innvandrere tilpasser seg godt til det norske samfunnet, så er deres ønsker om barnas kjønn i tråd med dem man finner i opprinnelseslandet.

Forskeren forteller:

Gatekunst har blitt en av de mest populære kunstneriske bevegelsene, og den som er nærmest samfunnet, men formalisering og kommersialisering skaper utfordringer.