Forskeren forteller

Forskeren forteller:

For bakteriene handler det om liv eller død.

Forskeren forteller:

Dette er målene medisinske forskningsgrupper bør strekke seg etter.

Forskeren forteller:

IT-fagets glemte opprinnelse viser oss at dagens mannsdominans slett ikke er naturgitt.

Forskeren forteller:

Hvem husker vel den lange og strenge vinteren vi har hatt nå som fuglene synger og markblomstene smiler til oss i veikanten? Jo, det gjør plantene.

Forskeren forteller:

I mange små vestlandsbygder finst det store turisthotell som byr seg fram på prangande vis. Her har hotellvertar i fleire generasjonar teke i mot gjestar frå heile verda. Korleis har dei klart å drive stort på små stadar?