Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Mindre luftforurensning har siden 1980-tallet bidratt til reduserte vedlikeholdskostnader. 

Forskeren forteller:

De butikkene som klarer å skape en opplevelse ut over det å bare handle varer, er de som lykkes. Det er godt nytt for sentrumshandelen.

Forskeren forteller:

En rekke forskningsprosjekter viser at det å delta i tilbud med mål om læring og mestring når du er syk, ikke bare er nyttig for deg selv. Det kutter også kostnader i helsetjenesten.

Forskeren forteller:

Urbant landbruk har hatt et oppsving de siste tiårene i flere deler av verden og i de siste årene også i Norge. Oslo har nå over hundre forskjellige initiativer knyttet til urbant landbruk.

Forskeren forteller:

Temperaturendringene slipper ikke bare ut gammel metan, de påvirker også mikrobene som lager klimagassene.