Bakgrunn

Bakgrunn:Veterinærinstituttet er opptatt av å kunne påvise ukjent og ikke-godkjent genmodifisert materiale.
Bakgrunn:Dagens Internett bygger på gammeldags teknologi fra 1960-tallet og er blitt en voldsom flaskehals for mobile datasystemer. Et nytt nett kan være klart om tjue år.
Bakgrunn:

Prøv deg som ingeniør på et kjernekraftverk! Men vær forsiktig, ellers utløser du nedsmelting eller eksplosjon i reaktoren ...

Bakgrunn:Et sort hull er et objekt i rommet med så stor massekonsentrasjon at ingen ting, ikke en gang lys, klarer å komme unna gravitasjonens klør så fort det er fanget. Hullet sluker alt som kommer for nære.
Bakgrunn:Lukket transport og mellomlagring fremheves som et effektivt tiltak mot etablering av nye arter, viser modellsimuleringer.