Samlet fruktbarhetstall er nå nede i 1,7. For ti år siden var fruktbarhetstallet 1,9.

Stabile fødselstall i Norge

I fjor ble det født omtrent like mange barn i Norge som året før. Norske kvinner blir stadig eldre før de føder, og fruktbarheten går nedover.

9.3 2017 10:38

I 2016 ble det født 58 890 barn i Norge, snaue 800 flere enn i 2015. Det ble født 30 386 gutter og 28 504 jenter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig fortsetter tendensen med at kvinnene blir stadig eldre før de får sitt første barn. For ti år siden var gjennomsnittsalderen 28,1 år, i 2016 var den oppe i 29 år. For menn er alderen noe høyere. I 2016 var gjennomsnittsalderen for en mann som ble far for første gang 31,5 år.

Fruktbarheten går også nedover for kvinnene. Samlet fruktbarhetstall er nå nede i 1,7. For ti år siden var fruktbarhetstallet 1,9. Fruktbarhetstallet regnes ut ved å legge sammen gjennomsnittlig antall barn som er født per kvinne på hvert alderstrinn dette året.

I 2012 passerte for første gang antall barn født i samboerskap antall barn født av gifte par. Slik har det vært siden da. Også i 2016 ble det født flest barn i samboerskap, 26 500 mot 24 900 av gifte foreldre. Drøye 7400 barn ble født av en enslig mor.

Annonse

Emneord