Språk

Juridiske eksperter sier regjeringen bryter loven når den dropper høringsrunden og sender saken om nye fylkesnavn direkte til Stortinget.

Stadig flere nordmenn får navnet på en gård eller et sted som etternavn. Sen-navnene kan være i ferd med å forsvinne.

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.

Sjeldent har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Ny forskning viser at hunden din ikke bare kan forstå måten du sier ting på. Den kan også forstå selve ordene. Oppdagelsen gir ny innsikt i kommunikasjon mellom menneske og hund samt vår felles fortid, sier forsker.