Sosialantropologi

Hvis ikke internasjonale hjelpeorganisasjoner klarer å etablere et tillitsforhold til den ebola-rammede befolkningen i Vest-Afrika, kan overtro og ryktespredning ta overhånd, frykter sosialantropolog. 

Noen må ha hyllene strøkne til enhver tid. Andre kan leve godt med kaos på stuebordet. Og noen stresses av svigermors rynkete nese.  
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.
De som bruker mye tid på dataspill, får med seg bedre engelsk ordforråd på kjøpet.
Marinejegere må være lagspillere og snakke godt sammen. Om kommunikasjonen ikke flyter, kan det ta liv.