Sosialantropologi

Fra arkivet

Det er ett år siden Charlie Hebdo-massakren i Paris. Muslimer føler seg fortsatt krenket når profeten blir karikert. Men hva vil det egentlig si å bli krenket? Hvorfor kan det være vanskelig å forstå? Vi har bedt åtte forskere om en oppklaring. 

Hvis ikke internasjonale hjelpeorganisasjoner klarer å etablere et tillitsforhold til den ebola-rammede befolkningen i Vest-Afrika, kan overtro og ryktespredning ta overhånd, frykter sosialantropolog. 

Noen må ha hyllene strøkne til enhver tid. Andre kan leve godt med kaos på stuebordet. Og noen stresses av svigermors rynkete nese.  
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.