Sosialantropologi

Spør en forsker:

De fleste av oss har nok opplevd at dialogen i en norsk film føles i overkant teatralsk og lite troverdig. Er det sånn, eller er det bare noe vi innbiller oss?

Medisinene fikk navnet sykdomsmodifiserende fordi de skulle bremse selve sykdommen. Men det gjorde ikke de første medisinene mot leddgikt. Flere hadde derimot farlige bivirkninger. Hvorfor fikk pasientene dem likevel?

Ecuadorianske mødre som reiser fra barna sine for å jobbe i Spania fortsetter å utøve omsorg på avstand.
Bakgrunn:Demokrati og likhetsidealet sto sterkt blant de norske misjonærene på slutten av 1800-tallet. Men i møte med Afrika ble brorskapsånden utfordret.
- Etter jordskjelvkatastrofen og den påfølgende tsunamien på Salomonøyene den 2. april ser vi mange eksempler på hvordan et sivilt samfunn vokser fram i en nødssituasjon, sier Edvard Hviding, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.