Sosialantropologi

Studier av prioner tyder på at vi mennesker har en fortid som kannibaler - tross alt.

Forskarar vil kartlegge viking- kolonisering ved hjelp av DNA.

Om ikke det var indianerne som nesten utryddet bøffelen, så hjalp de godt til.