Sosialantropologi

I fortidas Peru valgte noen foreldre å gi barna en avlang skalle.

– Jeg måtte være veldig skjerpa og hele tiden spørre meg om jeg satte noen av de jeg intervjuet i fare, forteller forsker.

Hva skjer med karrieren når forskeren blir plaget av kollegaer?