Sosialantropologi

Hva hadde den 200 år gamle samfunnsforskeren Eilert Sundt sagt hvis han fikk vite at han får sin egen app?

Medisinene fikk navnet sykdomsmodifiserende fordi de skulle bremse selve sykdommen. Men det gjorde ikke de første medisinene mot leddgikt. Flere hadde derimot farlige bivirkninger. Hvorfor fikk pasientene dem likevel?