Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og leder i Norsk studentorganisasjon Marianne Andenæs feiret den nye stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning med kake etter presentasjonen fredag.

Studenter fornøyde med kvalitetsmelding

Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært fornøyd med regjeringens grep for å styrke kvaliteten på undervisningen på universiteter og høyskoler.

27.1 2017 14:04

– Vi har lenge etterspurt en reell kulturendring og klare krav og forventninger til utdanningskvalitet. Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fredag fram den lenge bebudede stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Der går regjeringen blant annet inn for å innføre en merittordning for undervisere. Det skal også stilles klare krav til pedagogisk kompetanse og kollegial tilbakemelding.

Friske midler

NSO-lederen mener også at det er bra at regjeringen vil ha konkurranse om penger til å utvikle undervisningen. Men dette må skje gjennom tilføring av friske midler, understreker hun.

– Vi er bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonenes basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger, sier Andenæs.

SV-leder Audun Lysbakken, som sitter i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, frykter at konkurranseutsettingen vil føre til mer sentralisering, økt konkurranse og målstyring.

– Dette kan gå på bekostning av akademisk frihet og svekke mangfoldet i høyere utdanning, sier han.

Skuffet

Også Akademikerne er kritisk til meldingen og peker på at nesten én av fem i undervisnings- og forskningsstillinger er midlertidig ansatte. Det er svært skuffende at det ikke varsles et løft mot dette, sier leder av Akademikerne Kari Sollien.

– For å skape en kultur for kvalitet må man kunne tilby attraktive karriereveier for de beste hodene. Årevis med midlertidig ansettelse er ikke attraktivt. Dette har åpenbare konsekvenser for kvaliteten, framholder hun.

NHO på sin side gleder seg over at regjeringen har trykket deres forslag om å innføre såkalte «praksisprofessorer» til sitt bryst. Dette er personer som primært har erfaring fra arbeidslivet.

– Det er veldig gledelig å se at NHOs forslag til virkemidler er fulgt så godt opp i meldingen, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo til NTB.

Annonse