Tall fra Lånekassen viser at færre studenter tar hele graden i utlandet, mens andelen delstudenter utenfor Norge øker. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at flere skal ta utdanning i utlandet. (Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix)
Tall fra Lånekassen viser at færre studenter tar hele graden i utlandet, mens andelen delstudenter utenfor Norge øker. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at flere skal ta utdanning i utlandet. (Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix)

Færre norske studenter tar hele studiet i utlandet

Nesten 25 000 nordmenn studerte i utlandet forrige undervisningsår. Nå ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at flere reiser ut.

Publisert

Andelen av den norske studentmassen som studerer i utlandet, har holdt seg stabil på rundt 13 prosent de siste årene.

Men siden 2016 har det vært en liten nedgang i studenter som tar hele graden i utlandet, mens antall studenter som tar deler av studiet i utlandet, har økt, ifølge tall fra Lånekassen.

Totalt studerte 24 974 norske studenter i utlandet i undervisningsåret 2017–2018. Økningen fra forrige undervisningsår er på 133 studenter, men det skyldes at rekordmange norske studenter tar deler av studiet i utlandet.

Hele 8312 nordmenn gjorde unna deler av studiet i utlandet i fjor, noe som er 455 flere enn året før.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener at vi ikke er i mål. Hun ønsker at flere tar utdanning i utlandet.

– Det er positivt at det er en økning i studenter som tar en del av utdanningen sin i utlandet. Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Vi ønsker at enda flere reiser ut, sier hun.

Nybø legger til at det trengs en grundig gjennomgang for å finne ut hva som kan gjøres for at flere skal ta deler av eller hele utdanningen sin i utlandet.