Vil ikke undervise i evolusjon

Bare 28 prosent av amerikanske lærere underviser metodisk og konsekvent i evolusjon, viser en undersøkelse av offentlige High Schools.

Et stort flertall på 60 prosent av lærerne er forsiktige og unngår å ta stilling i kontroversen mellom evolusjonslære på den ene siden og kreasjonisme og teoriene om intelligent design på den andre, melder nettstedet Science Daily.

- Betydelige mengder forskning tyder på at tilhengerne av evolusjon, vitenskapelige metoder og ren fornuft i seg selv er i ferd med å tape kampen i Amerikas klasserom, skriver forskerne i den siste utgaven av tidsskriftet Science.