Skole og utdanning

Regjeringen vurderer foretaksmodell:

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt peker på flere problemer med å innføre en foretaksmodell på norske universiter og høyskoler.

Lærerne ønsket at elevene selv skulle ha ansvar, mens elevene ville at lærerne skulle gjøre det. Slik gikk det når ungdomsskolene innførte en time fysisk aktivitet om dagen.

Kommende arkitekter og tannleger har lengst arbeidsuker. Studenter i språk, idrett, sosiologi og pedagogikk bruker minst tid.

Flest gutter begynner ett år senere på skolen og flest jenter begynner tidligere. Men forskerne er usikre på om det er ulik modenhet som er forklaringen.

Regjeringen åpner for å gi tilleggspoeng for menn på flere studier der det er skjev kjønnsfordeling.