Skipsfart

Forskeren forteller:

Et nytt verktøy gjør det mulig å regne ut hva vi bør gjøre hvis det skjer en ny oljeulykke i Oslofjorden.

Fra NTNU

Hvordan kan fartøyer som ferdes i Arktis holde seg i ro når havisen presser dem i ulike retninger?

Snart kan vi seile mellom Asia og Europa via Arktis, men hvor trygt er det?

Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store cruiseskip skaper en meterhøy bølge langs land – foran skipene.

Fra NTNU

Trondheimsfjorden blir verdens første teknologiske tumleplass for førerløse fartøy som ferdes under, på og over vannoverflata.