Skadedyr

Kloakkrotter lever i møkk, men spiser de den også?

Vi ser dem sjelden, men vi deler byen med dem. Problemet er at få eller ingen forsker på norske byrotter. Vi aner ikke hvor mange de er og vet lite om hva slags sykdommer de har.

New Zealand har et hårete mål. Å utrydde alle rottene i landet. – Veldig bra, sier zoolog Petter Bøckman. Men Dyrevernalliansen er kritisk til utryddingsmetodene.

Veggedyra er over oss! Men nå som forskerne har kartlagt krypenes genom, finner vi kanskje nye måter å bekjempe det på.  

Fra NIBIO

Fyring med ved er både lønnsomt og koselig. Men er du klar over hvilke blindpassasjerer du kan få med med inn i vedfavnen?