Samfunnsmedisin

Om du opplever at noen bruker banneord, kan du ha som utgangspunkt at de er ærligere enn andre. 

Nordmenn slipper unna med under halvparten av prisen på mange reseptbelagte legemidler.

Det er farligst for hjertet å drikke alkohol hver dag om du har lav inntekt og utdanning. Forskere tror helseproblemene handler om annet enn alkoholen.