Samfunnsmedisin

Bakgrunn:

Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. Millioner av frosne prøver ligger fortsatt lagret, men bruken av disse er stadig omdiskutert.

hvem er vi egentlig?

Vi er ikke bare mennesker. Vi er også billioner av bakterier, virus og sopp som lever på og i oss. Det bør få humanistiske forskere til å revurdere hva selvet består av, mener antropolog. – Tull, sier filosof.

Eldre som påvirkes av omgivelsene til å tenke positivt om alderdommen får redusert risikoen for demens, konkluderer en amerikansk studie.

Et stort eksperiment testet ut tiltak som skulle få elever til å spise sunnere og bevege seg mer. Det hadde ingen virkning.

Sparer folk for store utgifter til helsehjelp.